بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, January 29, 2008
 
بدون حتی یک گلوله
بدون حتی یک گلوله
دشت از سم پر بود
پرنده ها برای
رضا و محسن
گریه می کردند
جنازه من را
توی آب نیاندازید
جنازه ام سمی است
این آبراه خون آدمهاست
باید همیشه تمیز بماند
به مادرم بگویید
هر چار بچه ات مردند
بدون شلیک حتی یک
نه از اینور سنگر
نه از آنسو
آسمان پر از سم بود

Wednesday, January 16, 2008
 
- جناب سروان
- جانم
- ببین جناب سروان این تفنگها اگر گلوله داشته باشند و آن آدم فرانسوی هم نباشد تق؟
- سئوال خنده داریست پسرم این تفنگها کلا تق چه طرف فرانسوی باشد چه انگلیسی آن دفعه یادت نیست بدبخت رفیقت جان یک دفع کله اش را در آورد و گروهان تق؟ الان زیر خاک خوابیده نخوابیده؟
- ممنونم جناب سروان
- خواهش می کنم
- جناب سروان ؟
- جانم
- تق

Sunday, January 13, 2008
 
بچه ها سنگ جمع می کنند
فردا صبح با کوچه دشمن دعواست
بچه های کوچه های دیگر نامردند
بچه های کوچه دیگر سنگ جمع می کنند
برای بچه های کوچه ما شبها
بچه ها سنگ جمع می کنند
فردا صبح با کوچه دشمن دعواست

Thursday, January 3, 2008
 
نسل سوخته، کاوه یغمایی (+)

یکی جای دست و پاهاش، دادنِش چندتا ستاره
یکی اون ستاره هارم، جای دست و پاش نداره
یکی مون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره
یکی برگشته، تو سنگر، استخووناشو بیاره

(بگو نسل ما کجا رفت؟
نسلی که اومد بباره!
نسلی که از آیینه رد شد، بی صدا به یک اشاره!
نسلی که می خواست زمینُ توی آسمون بکاره!
حتا آسمونش امروز توی قابی از حصاره!)

بگو نسل ما کجا رفت؟
نسلی که اومد بباره!
نسلی که از آیینه رد شد، بی صدا به یک اشاره!
نسلی که می خواست زمینُ توی آسمون بکاره!
حتا آسمونش امروز، توی قابی از حصاره!

یکی جای دست و پاهاش، دادنِش چندتا ستاره
یکی اون ستاره هارم، جای دست و پاش نداره
یکی مون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره
یکی برگشته، تو سنگر، استخووناشو بیاره

اون که قامت بلندش، سپر این سرزمین بود
روی خاک سرد غربت، پیِ یک قطعه بیاره
خیلیا پیاده رفتن، خیلیا شدن سواره
یکی دیگه جون به شب باخت، یکی دیگه شد ستاره!!

یکی جای دست و پاهاش، دادنِش چندتا ستاره
یکی اون ستاره هارم، جای دست و پاش نداره
یکی مون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره
یکی برگشته، تو سنگر، استخووناشو بیاره