بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, September 8, 2014
 
پلک

پلک زدن قسمت مهمی از جنگ است. یک وقتهایی است که آدم باید ساکت مدام بماند فکر نکند و پلک بزند دائم. عضلات آدم هم باس پلک بزنند منتظر بمانند کرخ نشوند. کلن کرخ شدن دلیل دوم مردن سربازهاست. دلیل اصلی مردن سربازها البته این است که همیشه سرباز نبوده اند خانه داشته اند بچه داشته اند زن داشته این چیزها یعنی هر دوتای این چیزها مانع پلک زدن اند و سرباز برای زنده ماندن باید یاد بگیرد درست پلک بزند. هاشم هم همینطور شد مرد علی هم همینطور شد مرد رضا هم همین شد داوود اصطبانی هم همینجور شد مرد. همین شد که الان من. باس تنها بشینم توی سنگر تنهایی.