بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, February 27, 2019
 
B

گلنگدن فرار کرد
 چیزی ترکید
و  تلخ فلز
 به چانه رسید
و دهان از طعم دریا پر شد

فرمانده‌ها گفتند
"ببینید این شهید"
اوضا عادی شد
و سربازهای گریان
فک را
در آسمان جمجمه سیادت می‌کردند

خودش زده
خودش نزده
خودش زد
خودش نزده

مردن
زیباترین کار دنیا ست
نگفتن
بهترین حرف‌ها ست
گلو دریده بهتر
استخوان شکسته بهتر
خون بهتر
مجنون بهتر