بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, April 25, 2014
 
جنگی گذشته شد اما
تلفات ما کافی نیست
هنوز
غیرت کافی
شهامت کافی
و حسرت کافی
در لا به لای پای پرچم ها
زوزه می کشد

Thursday, April 3, 2014
 
ریشارد

مسلسل بیاورید
شمشیرهای سنگین
و اسبهای بزرگ
سربازهای دجله خیلی غمگین اند
راهوار فرات
عین اینکه باد توی موی دختر باشد
عین نرمی انگشت
در لفاف لباس
فرات
شات شات رفته است
و تمیز گریه از شب
ممکن نیست