بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, November 10, 2023
 

تصویر: عباس عطار، آفریقای جنوبی، ۱۹۷۷ م

«اکثر عکاسانی که خودشان را «عکاس جنگ» معرفی می‌کنند، حقیقتاً عکاس جنگ نیستند؛ آنها عکاس صحنه‌ی نبرد هستند. جنگ خودش را به بِزَن و بُکُش در صحنه‌ی نبرد محدود نمی‌کند.
جنگ‌ها پدیده‌هایی بسیار بسیار پیچیده‌اند، چرا که سرمنشایی دارند و مدتی طول می‌کشد که آشکار شوند و سپس رخ می‌دهند و عواقبی دارند. من بیشتر به چرایی و تبعات جنگ‌ها می‌پردازم.»
عباس عطار