بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, September 22, 2010
 

قوطی کمپوت یک قمقمه ی شیرین است
جان می دهد برای سرباز گلوله خورده
شربت شهادت
شیرین
می رود از گلوی آدم پایین
حتی اگر که دزدی
اگر که مال عراقیهاست

Thursday, September 16, 2010
 
بچه ها را جمع کن
حتی اگر زبانشان را نمی فهمی
روی دستشان عکس گل بکش
اینجوری
بعد بمباران
یافتن دوستها
آسان است

Friday, September 3, 2010
 
شیمیایی

نفس بکشی مردی
نفس نکشی مردی
داستان دنیا همین است