بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, December 14, 2014
 
نامه را طوری بنویس
که نفهمد دستخط من نیست
فکر می کند هنوز
دو دست برای نوازش کردنش دارم !

نامه را طوری بنویس
که نفهمد آخرین عکسش را ندیده ام
من هنوز برای او

دو چشم برای تماشایش دارم !

Tuesday, December 9, 2014
 

از مجموعه آثار آقای غضبانپور
آبادان، گلزار شهدا / 1361

Tuesday, December 2, 2014
 
رضا شهید شد
حمید شهید شد
علی شهید شد
جنگ شهید شد
مادر رضا گریه کرد
 مادر حمید گریه کرد
مادر علی گریه کرد
مادر جنگ توی فکر بچه های تازه بود