بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, October 2, 2018
 
گفتند سربازی


گفته بودند دریا
تیروطوفانی است
و نگاهبان چراغ
طعمه ی گلوله است
گفتم دریا 
شب‌چراغ کوچک من است
سار نوازنده
مادر بیمار
بر زمین می‌آیم
ام
در دریا خواهم ماند
دریا 
عقیق انگشتر من است
کوچک‌ترین دل‌های مرد دل‌دل
به رنگ بی‌صبر آبی
به رنگ‌سرخ بی‌تاب
گفته بوده‌اند سرباز
برای مردن دلیل می‌خواهد
گفتم سرباز
برای هربار مردن
دلیل می‌خواهد...
کودتا این‌گونه غرق شد هوشنگ! کودتا ابن‌گونه غرق شد

برای همین عکس