بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, July 22, 2015
 
به گفته خانم وندی شرمن "سخنان همه وزرای خارجه از جمله جواد ظریف بسیار تاثیرگذار بود. آخر از همه نوبت به جان کری، وزیر خارجه آمریکا می رسد. جان کری از جا بلند می شود و می گوید من وقتی ۲۲ ساله بودم به جنگ رفتم. بعد بغض می کند. همه حاضران در جلسه سکوت کرده بودند. جان کری با بغض در گلو ادامه می دهد من به جنگ رفتم و همان موقع فهمیدم که نمی خواهم هرگز به جنگ دیگری بروم."