بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, September 28, 2017
 

می‌گویند
حالا که مرده‌ای
زیاد درباره‌ات می‌گویند
در مقاله‌های کیهان تو زنده‌ای
یرزقون
و در صدای تو دماغی آوینی
تو زنده ای
یحیی
یحیی
که او خفن است
و تو
زنده ی جاویدی
راستی
اسم بچه‌ات جاوید است
دیروز زن‌ش دادیم و من هم منیژه بودم
شوهر نکردم
مرا یادت هست؟