بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, March 6, 2014
 

تمام این خط
منظور دشمن
یعنی من
از این خط کشتن توست
تو را بکشم
و تو را بکشم
و تو را
اگر بکشم
بعد جنگ تمام می شود
به خانه می روم
و افتخار می کنم
اگر تو تا آن موقع
مرا کشته
برنگشته باشی