بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, April 25, 2008
 
جنگهایی هست
که توی آن برف می بارد
و سرباز یخ می زند در آن
و عکس دوست دخترش
می افتد در ماه
و خاطرات بچه های همسایه
یک ماه
و این همه عکس
یک سرباز و
اینهمه خاطره
یک خاطره و
اینهمه فریاد

Monday, April 21, 2008
 
اول تمام دشمن را بکش
بعد شمشیرت را
لای دو تا سنگ بگذار
و با سینه بپر روش
تنها طریق تحمل جهان
همین است

Saturday, April 19, 2008
 

 


کلاغ پر "
جهان پهلوان پر
سار پر " . . . سرگرد داشت شعر می نوشت
که ناگهان پر

Sunday, April 13, 2008
 
نگامون کرد گفت "تا آخر امسال از این گردان حق 3 تا کشته داشتم 2 تاش بیشتر نرفته الانم آخر ساله" یه تیر تو هوا زد گفت "پس بدوید حیوونا" می گفتن آخری رو عمدا با تیر می زنه...

Saturday, April 12, 2008
 

 یکی بود و دیگر رحمان نبود

عروس رفته بود گل بچیند و رحمان گلوله

Sunday, April 6, 2008
 
مهاریتوس
جیمز
ستوان چلچراغ ارتشان مخلصان بریتین
سلطان پیاده نظام هرگز
اعدامهای گروهی
مهاریتوس
قدرت شلیک
آسمان جل لایعقل
مست
اسبان ناتوان به آخور را
کره خر کجا بستی ؟