بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, July 16, 2018
 

تفنگ‌های ما شبیه هم بود
و ما شبیه هم بودیم
و غصه‌های ما شبیه هم بود
و دست‌های ما هم
و سنگرها و زن‌ها
سنگرهای ما و دست‌های ما
ما را
نگهبان نشد از هم
تفنگ‌های ما بر زمین جبهه‌ها
و زن‌ها و غصه‌ها
تنها ماندند

و جهان مثل حدقه‌ها 
از چشم‌ها خالی شد