بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, September 18, 2012
 

 زن ها تاریخ می زایند

آن را نه ماه در شکم نگه می دارند 

بعد آن را دور می اندازند

و بیست و چهار ساعت می خوابند

مثل سربازی که از جبهه مرخصی گرفته 


 
 


Monday, September 3, 2012
 
چیزی به من زده ای
رفته لای دنده هام

دشمنها
هر چقدر مسلسل انداختند
در نیامده است