بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, March 17, 2019
 گاه اسمت را جا می گذاری و برمی گردی
گاه اسمت بر می گردد
و خودت می مانی
حالا در این میدان بزرگ مین
انتخاب کن
گمنام
یا مفقود الاثر؟

علی اسدالهی


از سمت راست احسان،مهدی ومصطفی همت،آسیه باکری
نقل از توئيتر آسیه باکری

Friday, March 15, 2019
 

تباختن

Tony Vaccaro

مرد آلمانی بعد از شکست و اسارت به خانه برگشته. خانه و مردم خانه را ویران می‌بیند