بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, June 25, 2013
 
مرد
تا آخرین شمشیرش جنگید
وقتی که مرد
تنها دشنه ای
در کتفش داشت

Wednesday, June 19, 2013
 
می خواهم
بروم دور
انقدر دور
که آتش سیگارم را
دشمن نبیند

سیگاری به من بده برادر
سیگاری به من بدهید