بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, November 21, 2022
 

 کوه از کمر شکسته


تو مردی

و دیوارهای سنگر 

پر از جای پای پروانه شد

پروانه‌های فراری از مرداب

که مثل تو

محتاط و لاغر و زیبایند

تو مردی

ملافه مرد

و زیر پیراهن مرد

و خنده مرد

و من دیگر

 به جز گریه در کنار مجنون

 کاری نداشتم