بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, February 14, 2014
 
این تویی؟
- کی؟
همون‌که دیشب رفت رو مین و
عین یه شعله‌ی سوزان پر کشید تو هوا؟
- یحتمل.

: ایوان اونیاته
ترجمه محسن عمادى

Tuesday, February 11, 2014
 
پلاکم را کدام فلک از من گرفتند؟

نامم را برای مينا گذاشتم
پايم را برای مين
                 تنم را برای زمين
نامه‌هايم را
برايت نفرستادم
نذر کربلا کرده‌ بودمشان
که راهش اگر چه باز نشد
ما از آسمان رفتيم

رضا مهرعلیان (+)