بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, January 20, 2016
 

تشنگی
سرباز را
یاد قمقمه اش انداخت
و تاریکی
یاد نور شمع
و گرسنگی
یاد نان لواش
و خستگی
یاد خوابیدن
و آفتاب
یاد پنکه
خواب
سیاهی و سکوت

بعد
انبوه خاطره آمد
حرف های بی ترتیب
و یادش آمد
دیروز
گلوله خورده
و اینکه دیگر
احتیاجی به دنیا ندارد