بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, March 9, 2020
 
سینه درد می‌گیرد
و چشم‌های آدم اشک می‌گیرد
بعد سوزشی عمیق
تمام سینه را
آدم را از گردن گرفته وا
و چشم‌هاش را
 گرم می‌کند
بعد آدم بر زمین می‌نشیند
و زندگی تمام می‌شود
وقتی به آدم می‌گویند
محمد دیشب
از زخم‌های خردل مرد