بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, July 13, 2019
 

سربازهای سرخ‌پوش آوازه‌خوان
با تفنگ‌های دراز حمایل
و دوست‌های دختر آویزان از بازو
از میان چمن‌های رویای کشتگان می‌گذشتند

- به شما نمی‌گویم سرباز مرده لباس چه رنگی داشت. جنگ فوتبال نیست نتیجه تنها گلوله است و هیچ‌کس بعد مردن رویا نمی‌بیند