بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, September 4, 2018
 
- همه‌ی خونه‌ها رو خراب کردیم قربان
- خوب؟
- بعد همه‌ی مزارع رو شخم زدیم با مسلسل قربان
- خوب؟
- رفتیم توی سنگرا و مسلسلا روگذاشتیم توی بلندی
- خوب؟
- بعدش تا دونه‌ی آخر گلوله‌ها مون رو در راه میهن خرج کردیم قربان
- خوب؟
-  همه مردن بارون گرفته
- هان 
- اومدیم اجازه بگیریم با پوکه‌های فشنگ خونه بسازیم