بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 21, 2013
 
David Seymour

بندر نرماندی شهر فرانسه بچه ها بین خرابه های جنگ مشغول بازی هستند

Wednesday, September 4, 2013
 
منظورم از طاعون جنگ سوریه نیست

طاعون
نگاه نمی کند
به اینکه گاف را چی می گی
طاعون زبان آدم را
نگاه نمی کند
طاعون
چشمهای آدم را می بیند
و همینکه نفس می کشی
برای طاعون کافی است

کسی می گوید
"ای وای"
طاسی توی آب می افتد
و کبوتری رمانس
می پرد
و بر نمی گردد