بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, October 16, 2017
 
‏من
حامل زخم‌هایِ تمامِ نبردهایی هستم
که از آنها
طفره رفتم

فرناندو پسوا

Sunday, October 15, 2017
 

به تو می گویند
در فلان ساعت
فلان جا مرده
و وقت مردن حال‌ش
و اصلن خودش
کاملن عالی بود
با عکس پرچمی کوچک
روی سینه
و عکس تو 
در جیب لباس سربازی
بعد پوتین را به هم می‌کوبند
وروی کله ی ارنست
دست می کشند
بعد می‌روند
و تو
تا ابد تنهایی
و می‌فهمی 
حال من وقت مردن چی بوده