بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, January 16, 2008
 
- جناب سروان
- جانم
- ببین جناب سروان این تفنگها اگر گلوله داشته باشند و آن آدم فرانسوی هم نباشد تق؟
- سئوال خنده داریست پسرم این تفنگها کلا تق چه طرف فرانسوی باشد چه انگلیسی آن دفعه یادت نیست بدبخت رفیقت جان یک دفع کله اش را در آورد و گروهان تق؟ الان زیر خاک خوابیده نخوابیده؟
- ممنونم جناب سروان
- خواهش می کنم
- جناب سروان ؟
- جانم
- تق