بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, June 28, 2019
 
در گلوی هر دشتی
کشتگاه تنهای مردی پنهان است
که برادرش را کشته‌اند
و برای کشتن آن‌که برادرش را کشته
به کشتگاه همسایه‌ها رفته

در گلوی تمام دشت‌ها خورشیدی است
که بعد از هزار بار رفتن هر ماه
طلوع نخواهد کرد