بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, May 16, 2019
 

همیشه یک تکه سنگک گوشه‌ی سنگر هست یک تکه‌ی کوچکی از زندگی بین آن همه نبودن. تلاش برای زنده بودن در جایی‌که تلاش برای مردن یا کشتن کار مقدسی است. گوشه‌ی سنگر روی دیوار نزدیک سوراخی که مردم از آن تو و بیرون می‌رفتند یک آینه هم بود. آینه یاد آدم می‌آورد که چه شکلی است چه‌طور زنده است و در بدترین لحظات که آدم در حال مردن است مقدار کوچک زنده ماندن آدم را به رخ می‌کشد یعنی حسین الان تنهایی ریشویی خسته‌ای درد می‌کنی ولی هنوز هستی هنوز می‌شود بیرون که می‌روی مواظب باش آدم باش آدم زنده
فکر می‌کردم عباس مهدوی هم احتمالن همین‌ها را به خودش گفته اردشیر هم گفته رضا هم گفته سیامک هم فکر می‌کردم همین نگاه‌های تلخ باعث می‌شود آدم‌ها تا ابد یاد دنیا بمانند. گروهبان چاق آموزشی می‌گفت "مهم‌ترین قسمت جنگ زنده ماندن نیست زنده بودن است مرده‌ها را دنیا زود فراموش می‌کند"