بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 12, 2017
 
و ستون آبی رنگی از شهدا
گرد پرچم بود
سکوت آبی رنگی
از مردگان تشنه و ساکت
که بی وقوف و وقفه
پلک می زدند مدام
ستونی از مرده های یخ زده
چشم‌های مات

"ما جنگ را نبردیم ابالفضل
هیچ‌کس برنده نمی شود"

هیچ‌کس برنده نشد
مرد بی‌ملاحظه
هر دو شمشیرش را
ملاحم
بر زمین گذاشت
کویر را نگاه کرد
هر دو تای دست های تنهای‌ش
روی خاک مانده بود