بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, June 9, 2015
 

سلام
من میان سنگها
دستهای کوچکی دارم
که  آستین بنفش زیبایی دارد
و انگشت هاش کمی 
به سمت نرمی کف
خمیده شده

سلام
بیا نگام کن
من
میان سنگها
دستهای زیبایی دارم
که به شانه های
 خونین نچسبیده

سلام
اسم من ابالفضل است
شما ولی مرا
عباس
 صدام کنید