بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, May 13, 2015
 

کابل
پر از مردهای کوتاهی است
که از من بیزارند
دستارهای ساده می پوشند
ریش بلند دارند
مخفی نمی شوند
می میرند
کابل
پر از پرده های آبی است
و پشت هر پرده
چشمهای سرخ کسی
من را
با غیض نگاه میکند
من را ببرید از کابل
من 
دلم 
جنگل می خواهد