بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, July 26, 2014
 

از جبهه به آن دختر نامه ننویس؛ نامه‌نگاری در جنگ جهانی اول (+)

"همه چیز در اطراف سر و صدا می‌کند. از هر تختی که سربازی مجروح بر آن افتاده خون و خونابه در کف سالن در جریان است. حتی یونیفورم‌ها را هم از تن آنها بیرون نیاورده‌اند. برخی در حال تهوع‌اند، برخی به خود می‌پیچند و دیگران در حال مرگند یا برای آب فریاد می‌زنند. این شب اول کشیک دفتر زندگی را برای من بست. فکر نمی‌کنم که از این مهلکه زنده بیرون بیایم."