بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, October 28, 2013
 

یک چیزهایی را نمی شود درست کرد توی جنگ آدم این را خیلی زود می فهمد مثلن اگر دل زن آدم از آدم گرفته باشد. می شود داد داوود برایش نامه بنویسد اگر از آدم طلاق بگیرد می شود در ایام مرخصی داد شیخ برات دوباره عقدش کند ولی اگر شوهر کرد این مثل گلوله ایست که کله ات را پرانده یا توپی که پایت را کاری از تو برنمی آید جز اینکه تکه های تنت را نگاه کنی و پلک بزنی.
دلم زیاد تنگتان می شود مریم خانم عباس اینها...