بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, November 9, 2012
 
دس فول

- هر باد بیشرفی در سیم
داستانی غمگین دارد
درباره ی طویله های سر به راهی
که خواستگار تو اند
و گریه هایی که مادر کرده
کس شرات عصای دست و
اسباب دیگر
دوچرخه ی خراب بابا
و خرج عظیم نان
پیت های بسیار وزین نفت
داستان سقف مظلوم خانه

- الو الو
من باد بیشرف توی سیم نیستم
من
شهید راه حق
علی هستم
همانی که
برای رضایتان
دوچرخه خرید