بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, November 2, 2012
 
هیچ کسی اینجا نیست
قول می دهم
تا آخر این جنگ
که شما برنده شدید
با همین مسلسل خسته
پرهن خونین
و صدای چک چک آب
و صدای بم نفسهایم
در همین سنگر می مانم
این سنگر شبیه خانه مان در سنندج است
مادر آنجا نشسته
عکس بابا هم
و دختر همسایه
کمک کار مادر است
هیچکس اینجا نیست
من شهید شده ام
با مسلسل خسته
من تنها
خیالات مادرم هستم