بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, October 15, 2012
 
میمیری
می دانی که می میری
نمی فهمی تیغ آخری دست کدام اینهاست
ولی فکر می کنیض نباس طولش داد
ضربه ی آخر
لزومن باید بسیار زیبا باشد
و صدای افتادن شمشیر
روی سنگ 

نه یک تق ساده باشد
نه یک دنگ لوس
باید بگوید
"هه
وقت مردن هم تنها بود "