بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, June 23, 2012
 
صدای گریه ی ممتد، صدای بوق 

 هیچ کس توی خانه نیست
 ماهواره می بینم 

و تمام مردهای مرده
 بچه های من اند 
دانه دانه ی سربازهای نرماندی
 تمام ردیف مردهای فاو
 سرپیکو بچه ی من بود
و همین چند روز پیش هم
حسین

هی اینها می میرند
 هی بچه های من می میرند
پشت خطهای طولانی
صداهای خش خش

"گریه نکن مامان
مطمئن باش بر می گردیم"