بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, May 16, 2012
 
نفس بزن کل راه را رفتم بالا 
آن بالا
مردی روی کوه ایستاده بود
گفتم "آقا
اسمتان چیست؟
از صدای تیرها نمی ترسید؟"
گفت
" اسم من شهید است"
و گفت
"تنها شهیدها از تفنگ ها نمی ترسند"