بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, February 13, 2012
 
- دخترک باز آمده بود دنبالت می گشت
- گنجشک بیاد باز بیاد هر چی بیاد دیگه خونه نمی رم نه این نخوام برم خدا گواس دلم هر شو پر پر قمریامو می زنه نمی تونم نمی شه
- آخه چرا؟
- چرا تو همه اش داستان و یادت میره؟
- کدوم داستان و؟
-هفتاد و دویی رو که از روی سنگر اومد و از ما رد شد سر خودت رو که رفت لای شنی دست من که افتاده بود پشت سنگر
- چرا یادم آوردی لعنتی؟ داشتم اینجا حالم رو می کردم
- بعضی چیزها رو نباس فراموش کرد بعضی چیزا باید همیشه یاد آدم بمونه