بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, February 27, 2012
 
هر شهری غم خودش را دارد
هر چکمه ای
هر قمقمه ای
هر تفنگی
بیا این چکمه مال تو
این تفنگ
این قمقمه
تو هم تمام غمت را به من بده
برادر مرده
شهر هم همینجا تنها می ماند

***

مرد لاغر پرچم سرخش را بر داشت