بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, December 9, 2011
 
خداحافظ اسب
من دیگر با تو
کاری ندارم
الان من را
پرچم می اندازند
روی دوش می گذارند
سرود می خوانند
گریه می کنند
برو اسب عزیزم
برو با اسب کوچکی که دوست داشتی ازدواج کن
تمام شد
دوران سربازی من
به پایان رسیده است