بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, October 26, 2011
 

توی ده دقیقه ی اول بازی
نگاه می کنی و می بینی
که دشت قزمز شد
و تمام سیمها
خاردار شده
بلند می شوی تمام زندگیت را
خاطراتت را
تا می کنی
می دهی به زنت
و خودت را پس می گیری
می روی
می روی
می روی
دنبال خط باریک سرخ
می روی و دیگر
برنمی‌گردی

به بچه ام بگو
اگر روزی
برای کشتن کسی تفنگ خواست
تفنگم احتمالن
در حوالی هویزه افتاده