بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, September 1, 2011
 
تمام رودهای دنیا به کرخه می  آید
خودت گفتی

"توی کرخه زنبیل های کوچک شمال هست
شالهای بی نظیر کردی
مشکهای تشنه ی بلوچها
توی کرخه
رادیوهای تهران هست
لباس زیر زنها
چکمه های گرم"

نامه ام را برایت
توی رودخانه می اندازم
کاشکی تو هم احتمالن الان باید
قدر دنیا تنها باشی