بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, August 25, 2011
 

تانک زدن مثل گل زدن است هی شوت می زند آدم و هی از بالای تیر رد می شود هی به تیر می خورد دروازه بان می گرد ولی گل که می شود آدم عاشق خودش می شود و اشک جمع می شود تویز چشمهاش بعد آدمهای واقعی جنازه ی هم را از توی تانک عروسکی در می آورند و آدم شرمنده می شود