بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, July 19, 2011
 
گذرگاه باساوا
هنوز هر چه را که نوشتی
خوانده
هر چه را که
سربازهای توی راه
برنیاورده اند لاهیجان
و اما
هر چه را که
در باساوا تنها مانده
همه را گذرگاه باساوا خوانده
ولی اسمت را نمی داند
زیرا
زیرش نوشته نبودی که
بیژن نجدی