بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, June 7, 2011
 
یکسری بسیجی نصفه هنوز گاهی کنار کارون اند یا کنار کرخه؟
یکسری آدم موجی تمام شبها بندر عباسند

- امام فرمودند
در کنار جبهه بمانید
گلوله ی توپ آمد
و نصف من توی آب افتاد
با نصف از خودم قهرم
نصف من
خیانت کاری است

یکسری بسیجی خسته
مسافر کش خط نواب اند
سیگارهای نصفه
خاطرات نصفه
نمازهای نصفه
امام های نصفه
کلاج های نصفه

- خودم دیشب
خبر گرفتم
گفت بهزادی آقا می گه
سردار اگر می شدی
گفتم
با همین پای نصفه
دنده رد می کنم
سرباز مردم نمی شم