بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, June 10, 2011
 
نصف سیگارم مانده بود هنوز که نصف پایم رفت
روی کاهگل شتک زدم مثل همیشه که مرا نبرید
دیگر نه ادرار می کنم به روح آقام
نه می گذارم کسی صدای ضجه هایم را
فقط یک دور دیگر بگذار بازی کنیم با استخوان های سهند و فرشید