بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, June 30, 2011
 
تانک موجود بیخیالی است
به مین های ضد نفر توجه نمی کنه
به پاهای رزمنده ها توجه نمی کند
به رودخانه ها توجه نمی کند
به تپه ها و سنگرها
می رود
و می رود
و می رود
بعد یک دفعه می ایستد
کمی فکر می کند

و بعد
می گوید "بوم"