بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, May 9, 2011
 
تمام دریاها
مال انگلیسی ها بود
ناپلئون بیچاره تنها بود
"باید فکر اینجایش را
می کردم دزیره
فکر می کنم
چقدر هند
جای بیخودی است دزیره
چقدر پترزبورگ دور است
از یخ بیزارم دزیره
خیلی از یخ بیزارم
و البته از تاریخ
تاریخ چیز خوبی نیست
مثل یخ می رود پایین
و آخرش
تمام دریاها
مال انگلیسی هاست"
می رود ناپلئون پایین
توی دریای سرد تنهاییش