بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, April 4, 2011
 
آن شب مسلسلم آتش حشری بود، هی عراقی کشتم هی عراقی کشتم شبیه این فیلم ها از این جیپ ها سوار شدم که ما نداریم از جاده زدم بیرون کا، آف رود گذاشتم سمت بصره بصره اتوبان داشت دشمنها حهمه کف کردند اگر بنزینم تمام نمی شد خود صدام را هم می کشتم بیخود نمی آوردندم اینجا من را به اسیری...