بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, July 20, 2010
 
اولهاش آدم معروف است. همه دوستش دارند. توی صف جا می دهند به آدم. تاکسی ها مفتی هستند. اولش مردم همه گریه می کنند با آدم اگر کسی از بچه ها بمیرد. پرچم هوا می کنند برای آدم و اینها. بعد کم کم آدم می بیند هر کی که اسمش عزیز بوده مرده. همه ی دوستهایش مردن خودش تنهاس

تنهایی خیلی سخته علی خیلی سخته

حتی اگه مرده باشه آدمم سخته